Darmowa dostawa i 100 dni na bezpłatny zwrot

Informacja o czasie realizacji zamówienia jest podana dla każdego produktu. Zamówienia przygotowujemy i wysyłamy zwykle w ciągu 24h.

Odbiór w sklepie: 0 zł
Kurier: 0 zł dla zakupów od 100 zł (płatność przelewem)
Paczkomat: 0 zł
Modivo express: 0 zł dla zakupów od 100 zł (płatność przelewem)


Zwrotu możesz dokonać bezpłatnie, w terminie 100 dni od momentu odebrania zamówienia.

Damskie Męskie
0

Warunki Promocji „SECRET SALE - Tylko dla zapisanych do newslettera”
(dalej również: „Warunki Promocji”)

 

 


I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze Warunki Promocji pod nazwą: „SECRET SALE - Tylko dla zapisanych do newslettera” („Promocja”) określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania
a także prawa i obowiązki osób biorących udział w Promocji oraz Organizatora („Warunki Promocji”).
2. Organizatorem Promocji jest MODIVO S.A z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, BDO: 000031285, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.modivo.pl („Sklep Internetowy”), w sklepie stacjonarnym Organizatora prowadzonym pod marką Modivo w Galerii Młociny, pod adresem: ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 01-943 Warszawa oraz w sklepie stacjonarnym Organizatora prowadzonym pod marką eobuwie.pl Modivo collect w Galerii Warmińskiej, pod adresem: ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn („Sklepy Stacjonarne”);
4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału
w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego cenę poszczególnych produktów wskazanych na podstronie: https://modivo.pl/c/akcja:secret („Produkty”). Rabat wynosi 50 zł przy zakupach o wartości 250 zł/100 zł przy zakupach o wartości 500 zł na wszystkie produkty („Przedmioty Promocji”).
2. Promocja obowiązuje w następujących dniach i godzinach („Czas Trwania Promocji”): od dnia 14.10.2021 r. od godziny 00:01 do dnia 17.10.2021 do godziny 23:59.
3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, w tym kosztów dostawy).
4. Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
a. zapisać się na usługę Newsletter, zgodnie z Regulaminem;
b. zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;
c. przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany przez Uczestnika Promocji od Organizatora kod uprawniający do wykorzystania Rabatu. Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu uprawniającego do wykorzystania Rabatu po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do wykorzystania Rabatu.
6. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia, nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak podania ww. kodu rabatowego oznacza, iż Uczestnik Promocji zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danego Zamówienia. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanego Zamówienia.
7. W przypadku jednoczesnego zakupu przez Uczestnika Promocji kilku Produktów, rabat naliczany jest od łącznej ceny zakupionych Produktów.
W przypadku zwrotu przez Uczestnika promocji Produktu zakupionego
z wykorzystaniem rabatu, Organizator zwróci Uczestnikowi wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkt (cenę obniżoną o wartość lub proporcjonalną część wartości rabatu). W przypadku, gdy Uczestnik Promocji nie zwraca wszystkich zakupionych z wykorzystaniem rabatu Produktów, otrzymuje zwrot pomniejszony proporcjonalnie o wartość rabatu.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym lub w Sklepie Stacjonarnym Modivo, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej albo niniejsze Warunki Promocji stanowią inaczej oraz nie dotyczy marek wykluczonych z akcji rabatowych:Elisabetta Franchi, Marella, Weekend MaxMara, Max&Co, MaxMara Lesiure, Pinko, Patrizia Pepe, Liu Jo, Peserico, Cappellini, Mayoral, Inuikii, Tory Burch, Eva Minge, Mango, Picky Pica, Vistula, W.Kruk, Yes.
9. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
10. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

 

III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać
w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@modivo.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: MODIVO S.A ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. Ogólne zasady reklamacji Towarów są zawarte w regulaminie Sklepu Internetowego na stronie https://modivo.pl/regulamin-sklepu
3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia
i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail
lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
4. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
5. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.


IV. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację niniejszych Warunków Promocji.
2. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://modivo.pl/b/secretregulamin.
3. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem https://modivo.pl/regulamin-sklepu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie https://modivo.pl/b/secretregulamin.
6. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania
i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.

 

Zielona Góra, 14.10.2021 r.