Zasady kolejności prezentacji produktów 

 

Sklep Internetowy to platforma, która w ramach swoich funkcjonalności umożliwia Klientom zawieranie umów na odległość z Partnerami (przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się sprzedażą detaliczną Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego). Informacje o tym, kto jest sprzedającym dany produkt znajdują się zawsze na karcie produktu. 

 

Witryna Sklepu Internetowego odpowiednio plasuje produkty, co oznacza, że przyznaje określoną widoczność prezentowanym na niej produktom lub nadaje określone wagi wynikom wyszukiwania produktów w ramach Sklepu Internetowego. 

 

Zasady plasowania produktów są zależne od funkcjonalności Sklepu Internetowego, z której korzysta Klient:  

 

I. Strona główna 

Na stronie głównej Sklepu internetowego kolejność prezentacji produktów uzależniona jest od aktualnie prowadzonych kampanii promocyjnych oraz sprzedażowych. W ramach kampanii kolejność wyświetlania produktów uzależniona jest w pierwszej kolejności od aktualnej oferty promocyjnej Sklepu Internetowego  

Niezależnie od powyższego, zarówno w ramach oferty promocyjnej, jak też poza okresem obowiązywania takich ofert, Sklep Internetowy wykorzystuje “domyślne” sortowanie produktów. Domyślne sortowanie dostosowuje kolejność umieszczenia ofert z uwzględnieniem preferencji Kupujących. Preferencje te opierają się w szczególności na następujących czynnikach: liczba wizyt na karcie produktu; dostępność oferty rozmiarowej; czas trwania oferty; sezonowość sprzedaży danego asortymentu.  

 

II. Wyszukiwarka główna 

Klient w celu wyszukania danego produktu ma możliwość wpisania słów kluczowych (dowolnej frazy lub poszczególnych słów) na podstawie, których wyświetlone zostaną mu produkty, których nazwa lub kategoria jest najbliższa słowom kluczowym. Klient ma również możliwość wyszukania produktu poprzez wpisanie indeksu (numeru), którym jest oznaczony każdy z sprzedawanych produktów.  

Kolejność wyświetlenia produktów w wyniku wpisania słów kluczowych jest uzależniona w pierwszej kolejności od dopasowania do słów kluczowych wpisanych przez Klienta. Jeżeli powyższe kryterium spełnione jest przez więcej niż jeden produkt kolejność ich wyświetlania zależna jest od aktualnych preferencji kupujących, które opierają się w szczególności na następujących czynnikach: liczba wizyt na karcie produktu; dostępność oferty rozmiarowej; czas trwania oferty; sezonowość sprzedaży danego asortymentu.  

 

III. Kategorie produktów  

Klient ma możliwość wyszukania danego produktu poprzez funkcjonalność wybierania kolejnych zakładek kategorii produktowych dostępnych w górnej części interfejsu witryny Sklepu Internetowego, jak i następnie w ramach ich podkategorii.  

Dodatkowo Klient ma możliwość filtrowania wyników wyszukiwania w zależności od określonego parametru produktu (np. kolor, marka, materiał). Kolejność wyświetlenia produktów w wyniku określenia jego parametrów uzależniona w pierwszej kolejności od dopasowania danego produktu do całości kryteriów wybranych przez Klienta.  

Jeżeli powyższe kryteria spełnione są przez więcej niż jeden produkt, kolejność wyświetlenia jest zależna jest od aktualnych preferencji kupujących, które opierają się opierają się w szczególności na następujących czynnikach: liczba wizyt na karcie produktu; dostępność oferty rozmiarowej; czas trwania oferty; sezonowość sprzedaży danego asortymentu.  

 

IV. Treści sponsorowane 

Sklep internetowy w ramach plasowanie produktów na stronie głównej, w ramach wyników wyszukiwania lub kategorii produktowych może wyświetlać treści sponsorowane przez danego sprzedawcę. Treści sponsorowane oznaczają treści, którym w wyniku działalności marketingowej została nadana większa widoczność, np. poprzez umieszczenie na początku listingu produktowego. Treści sponsorowane każdorazowo są jako takie wyraźnie oznaczone i są wyświetlane na podstawie parametrów danego wyszukiwania. 

 

V. Inne przypadki  

Niezależenie od powyżej wskazanych zasad prezentacji produktów: 

- Klientowi mogą być wyświetlane produkty na podstawie wyrażonej przez niego zgody dotyczące plików cookies, na zasadach określonych w Polityce prywatności i cookies 

- Klient zawsze ma możliwość sortowania wyświetleń według cen produktu lub czasu kiedy został dodany do asortymentu Sklepu Internetowego.