Dane firmy

Siedziba firmy

MODIVO S.A.

ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15

66-002 Zielona Góra

NIP 929-13-53-356

BDO 000031285

REGON 970569861

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydz. Gosp.

KRS, pod numerem KRS 0000541722

Kapitał zakładowy: 2 008 001,00 zł

wpłacony w całości

Kontakt z nami::

Biuro Obsługi Klienta:

Infolinia: +48 22 123 0 123

E-mail: info@modivo.pl

Nasze konto bankowe:

78 1240 6292 1111 0010 7173 4735

Pekao S.A

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Griesman, e-mail: iod@modivo.com